Sadra Logo
خط ویژه: 05143331110

        آپارات شرکت سرمایه گزاری صدرا خراسان

شرکت سرمایه گزاری بین المللی صدرا خراسان

شرکت سرمایه گذاری سپهر صدرا خراسان شرکتی خصوصی است که به صورت سهامی خاص  تحت شماره 307 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی خراسان به ثبت رسیده و از سال1389  فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نموده است.
این شرکت با تکیه بر سرمایه انسانی خود و مشارکت مدیران متخصص و ارشد که عامل رشد و بالندگی مجموعه طی سالیان فعالیت بوده است و با تجارب طولانی در تدوین استراتژی های کلان اقتصادی و اجرای طرح های بزرگ سرمایه گذاری و مدیریت ستادی و بهره برداری از پروژه های ملی و منطقه ای موفق گردیده اولین قرارداد کارگزاری رسمی را با شهرداری نیشابور منعقد و در گام اول، اقدامات اجرایی برای انتشار اوراق مشارکت و همچنین مطالعه، طراحی و ساخت چندین پروژه عظیم زیربنایی را بر عهده گیرد.

 این شرکت نماینده شهرداری در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت های تأمین سرمایه ، سرمایه گذاران  بخش خصوصی ،  بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و جلب و جذب آنها جهت اجرای پروژه های عمرانی، شهرسازی، ساختمانی، گردشگری، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در راستای آبادانی توسعه شهری و آفرینش آینده ای چشمگیر برای کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی می باشد.

شرکت سپهر صدرا خراسان با تجربه بلندمدت در زمینه توسعه و سرمایه گذاری در پی آن است که شرکاء جدیدی را در زمینه سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقتصادی و عمرانی و تجاری جذب نماید.

عضویت ها :
1- عضو انجمن مدیریت پروژه ایران
2- عضو انجمن مدیریت ایران
3- عضو سازمان نظام مهندسی
4- عضویت نماینده شرکت در انجمن مدیران صنایع خراسان
5- عضویت نماینده شرکت در انجمن مهندسی صنایع ایران
6- عضویت نماینده شرکت در انجمن لجستیک ایران
7- عضویت نماینده شرکت در اتاق بازرگانی صنعت ، معدن ، تجارت و کشاورزی ایران
8- عضویت نماینده شرکت به عنوان مشاور کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی شورای اسلامی شهر نیشابور
9- دارنده گواهینامه 100006 ISO کیفیت مدیریت پروژه در حوزه پیمانکاری ، مهندسی و سرمایه گذاری 
و ...

بانک ها

 

دریافت خبرنامه شرکت و اطلاع از آخرین پروژه ها

جهت کسب اطلاعات در رابطه با آخرین پروژه ها و سرمایه گذاری های شرکت ها می توانید مشخصات خود را وارد نمایید.
@