Sadra Logo
امروز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
خط ویژه: 05143331110

        آپارات شرکت سرمایه گزاری صدرا خراسان

مدیریت بهره برداری واحد تولید سیم و کابل

Published: 1399/07/21 21:53:31 ·

مدیریت بهره برداری واحد تولید سیم و کابل

دریافت خبرنامه شرکت و اطلاع از آخرین پروژه ها

جهت کسب اطلاعات در رابطه با آخرین پروژه ها و سرمایه گذاری های شرکت ها می توانید مشخصات خود را وارد نمایید.
@