Sadra Logo
خط ویژه: 05143331110

        آپارات شرکت سرمایه گزاری صدرا خراسان

سرمایه گذاری

1-  کارگزاری و سرمایه گذاری در امور صنعتی ، معدنی ، تولیدی ، خدماتی ، فناوری اطلاعات ، عمرانی ، مشاوره ای و ...

2- سرمایه گذاری و جلب مشارکت در احداث پروژه های سودآور اقتصادی با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و دولتی 

2- تأمین سرمایه با استفاده از روش های جدید از قبیل اوراق مشارکت ، اوراق صکوک ، فاینانس ، صندوق های زمین و ساختمان و ...

4- مشارکت با  اشخاص حقیقی یا حقوقی ، دریافت تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، شرکت های تأمین سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات موجود برای انجام فعالیت های سرمایه گذاری

5- مشارکت و سرمایه گذاری از طریق تأمین سرمایه و ارائه خدمات فنی مهندسی و مالی در پروژه ها در زمینه های: 

الف) ساخت شهرک های مسکونی و مراکز تفریحی و فرهنگی و گردشگری

ب) نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری 

ج) ایجاد شرکت های تولیدی و خدماتی و صنعتی 

دریافت خبرنامه شرکت و اطلاع از آخرین پروژه ها

جهت کسب اطلاعات در رابطه با آخرین پروژه ها و سرمایه گذاری های شرکت ها می توانید مشخصات خود را وارد نمایید.
@