Menu

شرکت اوان پویا

نوشته شده در:1395-05-24 13:28:05

شرکت توسعه عمران نو مسکن اوان پویا با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه مدیریت فروش ، مهندسی توسعه بازار ، معماری و شهرسازی ، مطالعات اقتصادی و راهبردی ، اقتصاد مهندسی ، بهره برداری مجتمع های چندمنظوره و سرمایه گذاری و مشارکت یکی دیگر از شرکت های معتبر ملی و بین المللی است که همکاری خود را با شرکت سپهر صدرا آغاز نموده است.