Menu

شرکت آبادیس سازه کام

نوشته شده در:1395-05-24 13:28:19

این شرکت با فعالیت در زمینه مهندسی مشاور ، طرح و ساخت ، معماری و شهرسازی ، مشارکت و سرمایه گذاری ، مالی و اقتصادی ، امکان سنجی پروژه ها ، انجام امور تحقیقاتی و طرح و مطالعات و پدافند عامل و همچنین پروژه های چندمنظوره با استفاده از نیروهای متخصص در سطح بین المللی و ملی خدمات ارزشمندی را در راستای اهداف مشترک ارائه می نماید.