Menu

درباره صدرای خراسان

نوشته شده در:1395-03-03 13:51:15

شرکت سرمایه گذاری سپهر صدرا خراسان شرکتی خصوصی است که به صورت سهامی خاص  تحت شماره 307 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی خراسان به ثبت رسیده و از سال1389  فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نموده است.
این شرکت با تکیه بر سرمایه انسانی خود و مشارکت مدیران متخصص و ارشد که عامل رشد و بالندگی مجموعه طی سالیان فعالیت بوده است و با تجارب طولانی در تدوین استراتژی های کلان اقتصادی و اجرای طرح های بزرگ سرمایه گذاری و مدیریت ستادی و بهره برداری از پروژه های ملی و منطقه ای موفق گردیده اولین قرارداد کارگزاری رسمی را با شهرداری نیشابور منعقد و در گام اول، اقدامات اجرایی برای انتشار اوراق مشارکت و همچنین مطالعه، طراحی و ساخت چندین پروژه عظیم زیربنایی را بر عهده گیرد. این شرکت نماینده شهرداری در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت های تأمین سرمایه ، سرمایه گذاران  بخش خصوصی ،  بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و جلب و جذب آنها جهت اجرای پروژه های عمرانی، شهرسازی، ساختمانی، گردشگری، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در راستای آبادانی توسعه شهری و آفرینش آینده ای چشمگیر برای کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی می باشد.
شرکت سپهر صدرا خراسان با تجربه بلندمدت در زمینه توسعه و سرمایه گذاری در پی آن است که شرکاء جدیدی را در زمینه سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقتصادی و عمرانی و تجاری جذب نماید.


عضویت ها :
1- عضو انجمن مدیریت پروژه ایران
2- عضو انجمن مدیریت ایران
3- عضو سازمان نظام مهندسی
4- عضویت نماینده شرکت در انجمن مدیران صنایع خراسان
5- عضویت نماینده شرکت در انجمن مهندسی صنایع ایران
6- عضویت نماینده شرکت در انجمن لجستیک ایران
7- عضویت نماینده شرکت در اتاق بازرگانی صنعت ، معدن ، تجارت و کشاورزی ایران
8- عضویت نماینده شرکت به عنوان مشاور کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی شورای اسلامی شهر نیشابور
9- دارنده گواهینامه 100006 ISO کیفیت مدیریت پروژه در حوزه پیمانکاری ، مهندسی و سرمایه گذاری 
و ...